Domů / Odpad / Bardon
Česky

František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení

UPOZORNĚNÍ: Tuto knihu nemám, neprodávám a ani nevím, kde se dá sehnat.

Nedávno se mi do rukou dostala kniha Františka Bardona s názvem Brána k opravdovému zasvěcení. Je to opravdu velice zajímavá kniha. Níže je uveden přepis Obsahu tohoto vysoce poučného díla. Názor si jistě udělá každý sám (reprodukovány jsou strany 5 až 11 - doslova a dopísmene, včetně většiny typografických chyb - nejlepšími je několik posledních kapitol).


František Bardon

Brána k opravdovému zasvěcení

Učební soustava o deseti stupních
Část teoretická i praktická


1993
Nakladatelství ASU, Třebíč


ISBN 80-900 887-8-3

1. vydání: Hermann Bauer Verlag, Freiburg, 1955

© Copyright 1993 by Dieter Rüggeberg, Postfach 130844,
D-W-5600, Wuppertal, Deutschland
© Copyright 1993 by Jan Jerhot, Třebíč, ČR

Vytiskl: EKON Jihlava
2. vydání


Úvod

Část I. Zasvěcování prvé - teoretické

 1. O živlech
 2. Princip ohně
 3. Princip vody
 4. Princip vzduchu
 5. Princip země
 6. Světlo
 7. Akáša čili princip éteru
 8. Karma čili zákon o příčině a účinku
 9. Člověk: o těle, dietě, polaritě atd.
 10. Hmotný svět (hmotná úroveň)
 11. Duše (astrální tělo)
 12. Astrální úroveň
 13. Duch
 14. Mentální úroveň
 15. Pravda
 16. Náboženství
 17. Bůh
 18. Askeze

Část II. Zasvěcování druhé - praktické

 1. stupeň - magický výcvik ducha
  1. Kontrola myšlenek
  2. Kázeň myšlenek
  3. Ovládání myšlenek

 2. stupeň - magický výcvik duše
  1. Sebepoznávání čili introspekce
  2. Sestava duševního zrcadla (bílého a černého)

 3. stupeň - magický výcvik těla
  1. Normální rozumná životospráva
  2. Ranní tělocvik
  3. Vědomé dýchání
  4. Vědomé jedení (tajemství eucharistie)
  5. Magie vody

 4. stupeň - magický výcvik ducha
  1. Autosugesce čili odhalené záhady podvědomí
  2. Koncentrační cvičení
   1. vizuální
   2. akustická
   3. pocitová
   4. pomocí čichu
   5. pomocí chuti
  3. Negativní stav

 5. stupeň - magický výcvik duše
  1. Živlová magicko-astrální rovnováha
  2. Tříbení povahy - zušlechťování duše:
   1. ovládáním
   2. autosugescí
   3. transmutací

 6. stupeň - magický výcvik těla
  1. Vědomé dýchání póry
  2. Vědomé držení těla
  3. Ovládání těla v praktickém životě podle potřeby a přání

 7. stupeň - magický výcvik ducha
  1. Koncentrace myšlenek dvěma až třemi smysly současně
  2. Koncentrace myšlenek na předměty, krajiny, místa
  3. Koncentrace myšlenek na zvířata a lidi

 8. stupeň - magický výcvik duše
  1. Živlové dýchání v celém těle:
   1. oheň
   2. vzduch
   3. voda
   4. země

 9. stupeň - magický výcvik těla
  1. Cvičení dle prvého stupně, která se musí stát zvykem
  2. Hromadění životní síly:
   1. v celém těle vdechováním pomocí plic a pórů
   2. v jednotlivých částech těla
  3. Impregnování místností pro zdraví, úspěch atd.
  4. Biomagnetizmus

 10. stupeň - magický výcvik ducha

 11. stupeň - magický výcvik duše
  1. Hromadění živlů:
   1. v celém těle
   2. v jednotlivých částech těla dvojím způsobem
  2. Utvoření živlové harmonie v příslušných tělesných oblastech

 12. stupeň - magický výcvik těla

 13. stupeň - magický výcvik ducha

 14. stupeň - magický výcvik duše
  1. Projekce živlů zevně:
   1. vlastním tělem, zhuštěné v plex solaris
   2. zhuštěné v rukou, obvzláště dynamicky prsty
  2. Zevní projekce živlů bez předchozího průchodu tělem

 15. stupeň - magický výcvik těla
  1. Průprava pro pasivní styk s neviditelnými bytostmi:
   1. uvolnění ruky k tomuto účelu
   2. výcvik prstů pomocí kyvadélka, tužky, planžety atd.
  2. Pasivní styk:
   1. s vlastním ochranným duchem
   2. se zemřelými a jinými bytostmi

 16. stupeň - magický výcvik ducha
  1. Meditace o vlastním duchu
  2. Poznávání smyslů v duchu

 17. stupeň - magický výcvik duše
  1. Průprava k ovládnutí akášického principu
  2. Vědomé uvádění do transu pomocí akášického principu
  3. Zvládnutí živlů z akáši pomocí individuálního rituálu

 18. stupeň - magický výcvik těla

 19. stupeň - magický výcvik ducha

 20. stupeň - magický výcvik duše

 21. stupeň - magický výcvik těla
  1. Tvoření elementárních bytostí na podkladě čtyř různých metod
  2. Oživení obrazů magickou cestou

 22. stupeň - magický výcvik ducha
  1. Průpravná cvičení pro mentální putování
  2. Mentální putování v praxi:
   1. v místnosti
   2. na kratší vzdálenost
   3. návštěvy u známých, příbuzných atd.

 23. stupeň - magický výcvik duše
  1. Veliké "TEĎ"
  2. Nelpění na minulosti
  3. Poruchy koncentrace jako vodítko magické rovnováhy
  4. Astrální tělo a světlo
  5. Ovládání elektrického a magnetického fluida

 24. stupeň - magický výcvik těla
  1. Magické ovlivňování pomocí živlů
  2. Fluidické kondenzátory:
   1. jednoduché
   2. složité
   3. fluidické kondenzátory pro magická zrcadla
   4. zhotovení magického zrcadla pomocí fluidických kondenzátorů

 25. stupeň - magický výcvik ducha

 26. stupeň - magický výcvik duše
  1. Exteriorizace čili vědomé odpoutání astrálního těla od těla hmotného
  2. Impregnování astrálního těla se čtyřmi božskými vlastnostmi

 27. stupeň - magický výcvik těla
  1. Léčení nemocných elektromagnetickým fluidem
  2. Magické ovlivňování (nabíjení) talismanů, amuletů a drahokamů
  3. Realizace přání elektromagnetickými volty v akáše, tak zvané voltování

 28. stupeň - magický výcvik ducha
 29. stupeň - magický výcvik duše
  1. Vědomé spojení s osobním Bohem
  2. Styk s božstvy atd.
 30. stupeň- magický výcvik těla

DOSLOV


Domů / Odpad / Bardon